Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ

Ευθεία καταγγελία της φανταστικής "δημοσκόπησης" που "αναδημοσιεύει" το γνωστό Blog "αγανακτισμένων πολιτών" που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του υποψηφίου Δημάρχου κ. Μελά, με ολοφάνερη πρόθεση να επηρεάσει την τελευταία στιγμή την ήδη διαμορφωμένη εικόνα από την οποία προκύπτει καθαρή νίκη του "Πάμε Αλλιώς".
Η πρακτική αυτή, είναι απαράδεκτη, η τήρηση κάθε δεοντολογίας είναι ολοφάνερο ότι έχει παραβιαστεί. Θα πρέπει όμως να ελεγχθεί και η νομιμότητα αυτής της φανταστικής "δημοσκόπησης", να αποδοθούν οι ευθύνες και να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις. 

Η πρακτική αυτή, αντιγράφει την πρακτική των κεντρικών μέσων ενημέρωσης, που επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει τις Ευρωεκλογές, τις Περιφερειακές και τις επόμενες Βουλευτικές, για να συντηρήσουν την εικόνα της κυβέρνησης. Εκεί τουλάχιστον, κάποιοι πληρώνουν γερά ώστε να μην εμφανίζονται δείγματα 300 ατόμων και βάζουν και λίγη σάλτσα για "πολλούς αναποφάσιστους", "δύσκολες συνθήκες της έρευνας", ώστε να περνάει το παραμύθι καλύτερα. 
Στην προκειμένη περίπτωση, η πρακτική αυτή είναι φανερό ότι υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών.  
Οι πολίτες του Κορυδαλλού θα πρέπει να τιμωρήσουν ιδιαιτέρως αυτή την πρακτική. 


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Δ. Κάθε έκθεση που παραδίδεται από την εταιρεία και αφορά τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς που διεξήγαγε για λογαριασμό κάποιου πελάτη, πρέπει, εκτός από τα αποτελέσματα της έρευνας, να περιλαμβάνει και τις παρακάτω πληροφορίες:
α) Για λογαριασμό ποιου και από ποιόν διεξήχθη η έρευνα.
β) Τους στόχους της έρευνας.
γ) Μια γενική περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε.
δ) Τον ορισμό του πληθυσμού από τον οποίο αντλήθηκε το δείγμα, μαζί με βασικά δημογραφικά στοιχεία για τον πληθυσμό, όπως προκύπτουν από την έρευνα και συγκρινόμενα, ει δυνατόν, με ανάλογα στοιχεία από την απογραφή ή άλλα επίσημα στατιστικά στοιχεία.
ε) Όπου έχει σημασία για την μεθοδολογία, δήλωση του ποσοστού απαντήσεων και εκτίμηση πιθανών αποκλίσεων λόγω αρνήσεων απάντησης.
στ) Το μέγεθος και οι προδιαγραφές του δείγματος με περιγραφή οποιωνδήποτε μεθόδων ζυγίσματος χρησιμοποιήθηκαν και με σύγκριση, όποτε είναι δυνατόν, του προταθέντος δείγματος με αυτό που τελικά καλύφθηκε.
ζ) Τον αριθμό και τη γεωγραφική κατανομή των σημείων εκκίνησης.
η) Τη μέθοδο με την οποία συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία (αν δηλαδή, επρόκειτο για προσωπική συνέντευξη, ταχυδρομική, καταγραφή με μαγνητόφωνο ή άλλη μέθοδο).
θ) Τις ερωτήσεις που έγιναν (αντίγραφο του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνεται στην έκθεση).
ι) Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαδικασίας συλλογής των στοιχείων.
κ) Τις βάσεις για όλα τα ποσοστά που αναφέρονται.
Παρόμοιες προδιαγραφές θα εφαρμόζονται και για έρευνες δευτερογενών πηγών (desk research) που βασίζονται σε δημοσιευμένα στοιχεία.
Οι πηγές των πληροφοριών θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς και η αξιοπιστία τους σαφώς να σχολιάζεται. Αν η πηγή μιας πληροφορίας είναι μια έρευνα, οι βασικές της προδιαγραφές (π.χ. το μέγεθος δείγματος, η μέθοδος δειγματοληψίας, ο πληθυσμός που καλύφθηκε και η φύση της σχετικής ερώτησης) πρέπει να αναφέρονται παράλληλα με την αναφορά της πηγής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρκεί να υπάρχει αξιοπρέπεια.